Drukuj

PUNKT PROMOCJI TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
Utworzono: poniedziałek, 09, grudzień 2013 11:37
Julia Maczek
Odsłony: 3304

5 grudnia 2013 roku o godzinie 10:00 uroczyście otworzyliśmy Punkt Promocji Turystyki Zdrowotnej przy naszej szkole w ramach projektu EuRegio Vital(e)2011. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Uczniowie już od rana wypatrywali gości, witali ich serdecznie, zapraszali na kawę, ciasta i chińską herbatkę. Oficjalne otwarcie rozpoczęło się przecięciem wstęgi przez:

prof. zw. dr hab. inż. Tomasza Winnickiego - Prorektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, który również pełni honorowy patronat nad naszym projektem,

dr Suzanę Wolf – Prezesa ABS Robur z Zittau,

Mariusza Trzaka – Prezesa Zarządu Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” w Szklarskiej Porębie,

Wojciecha Poczynka – Wójta Gminy Stara Kamienica,

Julię Maczek – Dyrektora Szkoły.

Ksiądz Andrzej Grocki - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kopańcu, poświęcił pomieszczenia Punktu. Pan Wójt przywitał wszystkich gości.

W uroczystości uczestniczyli:

 1. dr Suzana Wolf – Prezes ABS Robur z Zittau oraz delegacja
 2. Hans Jurgen Goth - Burmistrz Gminy Oybin oraz delegacja
 3. Mariusz Trzak – Prezes Zarządu Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” w Szklarskiej Porębie oraz delegacja
 4. Janina Peikert - Pełnomocnik Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ds. Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z małżonkiem gen. bryg. Bronisławem Peikertem
 5. Dorota Łazarewicz – Skarbnik Gminy Stara Kamienica
 6. Ewa Puch – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy
 7. Krzysztof Kuzia – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barcinku
 8. Iwona Lach - Rój p.o. Dyrektora Gminnego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy
 9. Ewa Kozub – Przedstawiciel Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy
 10. Adam Pich – główny księgowy szkół
 11. Adam Spolnik – Kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy
 12. Iwona Świtalska - architekt
 13. Eugeniusz Jarczewski - wykonawca
 14. Monika Zagórska – architekt krajobrazu
 15. Agnieszka Krzemińska – architekt krajobrazu
 16. Karolina Romanowska - absolwentka szkoły
 17. Agnieszka Zambroń-Wojtak – sport, zdrowy styl życia
 18. Lidia Romanowska – turystyka rowerowa, zdrowe odżywianie
 19. Leszek Różański – przewodnik sudecki
 20. Irena Bielawska – zioła i bio-masaże
 21. Anna Andrzejewicz – terapeuta Integracji Sensorycznej
 22. Richard Coldman – tai-chi
 23. Dorota Turska – koordynator projektu
 24. Tomasz Cel – tłumacz języka niemieckiego
 25. Katarzyna Stefanowicz – księgowa
 26. Ewelina Maciuszonek
 27. Sylwia Domańska
 28. Barbara Warwaszyńska
 29. Agnieszka Zambroń-Wojtak – programy zdrowotne, narciarstwo biegowe, pilates, joga, Nordic Walking, pomiary tkanki tłuszczowej,
 30. Lidia Romanowska – turystyka rowerowa, zdrowe żywienie,
 31. Leszek Różański – turystyka piesza,
 32. Irena Bielawska – biomasaże w tym refleksologia, zioła na cztery pory roku,
 33. Richard Coldman – tai chi,
 34. Anna Andrzejewicz – Integracja Sensoryczna (SI).

Przyszły Personel Punktu Promocji Turystyki Zdrowotnej

Personel zatrudniony w projekcie

Nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie i wychowankowie.

Występy rozpoczęła klasa VI Tańcem hiszpańskim w wersji instrumentalnej, przygotowanym przez Barbarę Maczek-Ziętarską, a interaktywny występ Zespołu Orffięta (muzykoterapia) - Julię Maczek. Wszyscy goście grali na instrumentach perkusyjnych i bawili się przy muzyce boliwijskiej.

Dzieci otrzymały słodki prezent mikołajkowy (wystarczył dla wszystkich uczniów), fartuszki kuchenne (może będą gotować zdrowe jedzenie?) oraz zaproszenie dla 25 osobowej grupy na wycieczkę do Oybin.

Następnie Prezentowano Mobilne Centrum  Edukacyjne Turystyki Zdrowotnej - TO(E)UREGIO- ABS Robur Zittau GmbH.

Dorośli i dzieci poznali możliwości Centrum, które może odwiedzać każdą chętną szkołę, świetlicę, instytucję po polskiej

stronie i proponować ciekawe zajęcia.

Zwiedzano pomieszczenia Punktu Promocji Turystyki Zdrowotnej i wystawę towarzyszącą – Atrakcje turystyczne Gminy Stara Kamienica, którą przygotowali Państwo Ludmiła i Jacek Gajda z Małej Kamienicy w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie ’’.

Po  smakowitym lunchu przygotowanym przez gospodarstwo agroturystyczne Haneczka z Barcinka,  przyszły personel Punktu prezentował swoje propozycje:

Julia Maczek przedstawiła związek Punktu z dalszą potrzebą jego rozwoju poprzez koncepcję założenia parkowego (wykorzystania możliwości aplikowania o środki na ten cel w następnym okresie programowania).

Działania projektu  w roku 2014 i w okresie trwałości oraz podsumowania dokonała Dorota Turska - Kierownik Projektu.

Jeszcze po zakończeniu uroczystości rozmawiano o zasadności powstania takiego punktu w Kopańcu przy szkole. Goście chwalili organizację spotkania. Gratulowali dyrektorowi tak zaangażowanej kadry oraz bardzo zdolnych i kulturalnych uczniów, wychowanków (przykład idzie z góry!).

Dziękuję wszystkim gościom za przybycie i podniesienie rangi uroczystości otwarcia

Punktu Promocji Turystyki Zdrowotnej!

Dziękuję wszystkim za ogromne zaangażowanie w pracę i działania, które przyczyniły się do profesjonalnego przebiegu naszego wspólnego święta!!!

Dziękuję:

Wojciechowi Poczynkowi Wójtowi Gminy Stara Kamienica, Zofii Świątek-Sekretarzowi Gminy, Dorocie Łazarewicz-Skarbnikowi Gminy, Mariuszowi Markowi-Zastępca Wójta Gminy, Radnym naszej gminy za podjęcie trudu związanego z realizacją tak trudnego przedsięwzięcia i doprowadzenie do szczęśliwego finału. Dziękuję również Dorocie Turskiej - koordynatorowi projektu oraz wykonawcom, Eugeniuszowi i Rafałowi Jarczewskim!

Pracownikom niepedagogicznym: Sylwii Malejki, Jolancie Karwat, Janinie Bieleckiej, Mariuszowi Kowalskiemu za malowanie, sprzątanie, ustawianie, itp. oraz pracownikom Gminnego Systemu Wodociągów i Kanalizacji KAMIENICA za pomoc przy przenoszeniu mebli; 

Nauczycielom - Gabrieli Marciniak-Weber, Barbarze Maczek-Ziętarskiej, Kindze Tomkowicz, Annie Kaczorowskiej, Annie Andrzejewicz za fizyczną pomoc w porządkowaniu szkoły;

Małgorzacie Zapruckiej, G. Marciniak-Weber, Leszkowi Różańskiemu, A. Kaczorowskiej, Agnieszce Kubik-Jaśko, Wiolecie Morańskiej, Agnieszce Zambroń-Wojtak, dzieciom za dekorację szkoły i klas, przygotowanie wystawy sprzętu sportowego zakupionego w ramach projektu;

Adamowi Spolnikowi i Krzysztofowi Kuzia za wypożyczenie sprzętu;

Robertowi Malejki za przygotowanie nagłośnienia również zakupionego w ramach projektu;

Rodzicom za przygotowanie ciast: Monice Dudła, Renacie Gnoińskiej, A. Kubik-Jaśko; Elżbiecie Mnich, Ewie Paszkowskiej, Marzenie Stolarskiej, Agnieszce Wasiuk;

Księdzu Andrzejowi Grockiemu za modlitwę i poświęcenie pomieszczeń PPTZ;

Uczniom klasy szóstej i B. Maczek-Ziętarskiej za przygotowanie występu oraz Zaspołowi Orffięta;.

A.Zambroń-Wojtak, L. Różańskiemu, Lidii Romanowskiej, Irenie Bielawskiej, Richardowi Coldmanowi, A. Andrzejewicz za propozycje konkretnych działań w Punkcie; 

Wszystkim uczniom bez wyjątku za wzorową postawę!

Julia Maczek

Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie
Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie
Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie
Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie
Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie
Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie
Otwarcie Otwarcie