Drukuj

WE WILL SPEAK ENGLISH – mobilność kadry edukacji szkolnej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Gmina Stara Kamienica w okresie wakacji 2017r. zapewniła kadrze oświaty możliwość korzystania w pełni z możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się. Uczestnikami projektu „We will speak English” było 30 nauczycieli z Gminy Stara Kamienica, którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym szkoleniu zagranicznym w Wielkiej Brytanii.

Mobilność odbyła się w dwóch terminach dla dwóch grup: 18 nauczycieli: 02.07.2017 – 15.07.2017 oraz 12 nauczycieli: 30.07.2017 – 12.08.2017, w siedzibie szkoły "Avalon School of English" w Londynie.

Moglibyśmy zapytać się po co to wszystko? Gmina, dzięki mobilności nauczycieli, pomogła poprawić ich kwalifikacje i umiejętności językowe w celu podniesienia jakości pracy. Doskonalenia wymagają umiejętności komunikacyjne w zakresie posługiwania się językiem angielskim na co dzień oraz w zakresie słownictwa związanego z edukacją i otaczającą nas rzeczywistością. Wskazane więc było poszerzenie wiadomości i umiejętności kadry pedagogicznej o nowe metody i formy pracy. Ponieważ językiem komunikacji podczas mobilności był głównie język angielski, kurs który został zrealizowany pozwolił na usprawnienie komunikacji.

Zarówno Gmina jak i szkoły chcą żeby placówki stały się otwartymi na adaptację nowych narzędzi i metod nauczania.Nauczyciele, dzięki mobilności, skorzystali z nauki języka angielskiego, ale również mogli zdobyć nowe kwalifikacje metodyczne i kompetencje w zakresie języka angielskiego wg metody Avalon Direct English (ADE). Metoda ta, to najszybszy i najskuteczniejszy sposób nauki języka angielskiego w oparciu o nowoczesne słownictwo. Metoda ta - wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych i wykorzystanie praktycznego, codziennego słownictwa - gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się w języku angielskim. Metoda ADE zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowa kolejność stosowania ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Metoda ta może być stosowana w nauczaniu innych przedmiotów w szkole. Metoda ADE jest metodą powtórkową, dzięki czemu mamy pewność, że uczeń w trakcie lekcji zapamięta wiedzę przekazywaną przez nauczyciela.

 Dodatkowym atutem mobilności-pobytu na szkoleniu w Wielkiej Brytanii była możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego w życiu codziennym, a doskonała lokalizacja zakwaterowania gwarantowała uczestnikom projektu nieograniczony dostęp do głównych atrakcji turystycznych i kulturalnych Londynu.nNa zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu w Avalon School of English.

Przebywając w specjalistycznej instytucji szkoleniowej, uczestnicy projektu przede wszystkim udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego i polepszyli zdolności komunikacyjne, oraz stali się bardziej otwarci na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Kompleksowe poznanie metody Avalon Direct English, systemu jej wdrażania oraz materiałów edukacyjnych wzbogaciło warsztat pracy uczestników i umożliwiło im dokonania weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania języka obcego. Mogą oni teraz ukierunkować swoje działania na kontynuację samokształcenia w metodzie Avalon Direct English, oraz promowanie metody w środowisku nauczycieli. Przy korzyściach wynikających z udziału w projekcie należy również wspomnieć o pobudzeniu potrzeby ciągłego dokształcania się i doskonalenia znajomości języka, poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych metod nauczania, jak również o zwiększonej mobilności zawodowej.

 

TRAWIŃSKA ANETA 4

20170702 135715

20170705 132508

20170703 201528

TRAWIŃSKA ANETA 3

MACZEK JULIA 7

MACZEK JULIA 1

KRYSIŃSKA DANUSIA 13

DOMAGAŁA PAULINA 7

fe WER

836